Interview met Abdel el Hachemy, Ambassadeur van NBA

Hoi Abdel, zou je allereerst jezelf voor willen stellen aan de lezers?

Natuurlijk! Mijn naam is Abdel en ik ben woon en werkachtig in Amsterdam. Ik werk als Register Accountant (RA) voor PwC, één van de Big Four accountancy organisaties. Daarnaast ben ik vertegenwoordiger voor de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA). De reden dat ik voor accountancy heb gekozen is met name de dynamische wereld waarin een accountant opereert. Daarnaast houden cijfers, wet- en regelgeving en ethiek het beroep spannend. In mijn vrije tijd reis en sport ik graag, hoewel dat nu natuurlijk minder mogelijk is. Hopelijk verandert dat snel!

Zou je daarnaast wat kunnen vertellen over de organisatie NBA en wat deze organisatie doet?

De NBA is de beroepsorganisatie van accountants. Deze organisatie is bij wet ingesteld voor accountants in Nederland. Eén van de voornaamste doelen van de organisatie is het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van alle leden. Deze leden omvatten zowel registeraccountants als accountant administratieconsulenten (AA). Ze bestaan uit 21.000 professionals uit zowel de publieke als private sector. De NBA waarborgt hun doel door het opstellen en handhaven van gedrag en beroepsregels voor alle accountants. Daarnaast vindt er toetsing en permanente educatie (PE) plaats. Verder bewaakt de NBA de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de NBA ontwikkelingen binnen het vak accountancy. De NBA opereert zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Wat is de rol die NBA vervuld in de maatschappij?

Naast het opstellen en handhaven van regels voor accountants is de NBA er ook om accountants te helpen. De NBA dient namelijk als brug tussen het beroep accountancy en de maatschappij. Het toevoegen van betrouwbaarheid aan onder andere jaarrekeningen en tussentijdse cijfers helpt om het vertrouwen van de maatschappij in de accountant in stand te houden.

Wat houdt het in om een NBA-ambassadeur te zijn?

Als NBA-ambassadeur ben je in de figuurlijke zin een soort uithangbord voor de organisatie maar ook voor het accountancy vakgebied. Het takenpakket van een NBA-ambassadeur bestaat onder andere uit het verzorgen van gastcolleges en het profileren van het accountant beroep tijdens evenementen.

Een interview als deze is bijvoorbeeld een manier hoe de NBA informatie overbrengt aan studenten en de maatschappij.

Daarnaast levert een NBA-ambassadeur ook vakinhoudelijke bijdragen in de vorm van voorlichtingsmateriaal.

Hoe is het om jouw functie als Senior Associate bij PwC te combineren met de NBA-ambassadeursfunctie?

Werkzaamheden voor de NBA zijn op een ad-hoc basis. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden op een nieuw seizoen waar we proberen om verschillende hogescholen en universiteiten te betrekken. Momenteel is het nog vrij rustig, maar de verwachting is dat het binnenkort weer drukker zal worden. Over het algemeen is planning erg belangrijk. Ook binnen de firma wordt benadrukt hoe belangrijk het is om de planning van werkzaamheden van tevoren in kaart te brengen, timemanagement is daarbij van belang. Als je wordt ingepland voor bepaalde projecten van de NBA moet er zorg worden gedragen aan goede afstemming van het verwachtingspatroon van deze projecten en jouw eigen agenda.

Kijk je anders naar jouw functie als Senior Associate sinds je ambassadeur van NBA bent?

Ik ben er natuurlijk bewust mee bezig.

Als ambassadeur ben je, zoals eerder benoemd, een uithangbord voor de organisatie en het beroep.

Dit zorgt er wellicht voor dat ik alerter ben op wat ik doe. Hoewel ik hierbij wel moet vermelden dat dit bij het beroep van een accountant sowieso al van belang is.

Een van de belangrijkste functies van NBA is kwaliteitsbevordering, hoe zorgt de NBA ervoor dat de kwaliteit bij accountantskantoren gewaarborgd wordt?

Dit doet de NBA met name door de zogenaamde PE-voorschriften die opgenomen zijn in de handleiding regelgeving accountancy. Het afgelopen jaar heeft hierin een verandering plaatsgevonden met de introductie van een nieuw PE-systeem. Bij dit systeem ligt de focus nog meer op wat iedere afzonderlijke accountant nu en in de toekomst nodig heeft bij zijn functie.

Wat zijn de uitdagingen die de NBA ondervindt?

De uitdagingen die de NBA ondervindt zijn te onderscheiden in een vijftal thema’s waar de NBA verschillende initiatieven voor heeft opgezet. De thema’s zijn:

  • Maatschappelijke relevantie.
  • Onomstreden kwaliteit van het beroep, hier komt wederom terug hoe belangrijk de kwaliteitsbevordering is.
  • Vernieuwende kracht, dit heeft vooral te maken met de toenemende digitalisering in de accountancy.
  • Lerend beroep als drijfveer voor beroepsontwikkeling, dit gebeurt met name door middel van permanente educatie.
  • Accountantstitel als sterk merk, dit slaat met name op het vertrouwen wat men heeft in de accountant.

Als we kijken naar accountancy schandalen van de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld de Wirecard case, welke verandering in regulatie zie je die er nodig zijn om het vertrouwen van de maatschappij naar auditors te herstellen?

De Wirecard case is een geval apart, maar toch is het ontzettend belangrijk om het vertrouwen te herstellen. Het is een lastig thema, het is namelijk ingewikkeld om uit te leggen aan de maatschappij wat we doen en hoe we dat precies doen. Daarom is het van belang om ten alle tijden zo helder en transparant mogelijk te zijn over wat accountants in de praktijk doen.

Wat voor invloed heeft Covid-19 op het vakgebied van de accountant?

De Covid-19 crisis brengt natuurlijk extra uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen zijn er zowel voor het opstellen van de jaarrekeningen als de accountantscontroles. Wat betreft de jaarrekeningen hebben de uitdagingen met name te maken met het leveren van informatie over de impact van de coronacrisis. Remote working zorgt er met name voor dat accountantscontroles worden bemoeilijkt. Daarnaast moet er extra aandacht worden besteed aan het controleren van zaken met betrekking tot overheidsregelingen zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij cliënten. De NOW is een subsidieregeling die dient als een tegemoetkoming voor werkgevers met omzetverlies als gevolg van de coronacrisis.

De laatste jaren zien we in verschillende industrieën een verschuiving waar duurzaamheid een belangrijkere rol in aanneemt. Hoe reageert de accountancy industrie met betrekking tot het creëren van regels en normen omtrent de duurzaamheid?

Uiteraard houden we als accountancy industrie deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het komt nu bijvoorbeeld vaak voor dat we assurance verlenen op duurzaamheidsinformatie, welke opgenomen zijn in de jaarverslagen van (meestal) grote ondernemingen. In Nederland zijn er momenteel honderd bedrijven die conform de EU-duurzaamheidsnormen rapporteren. Naar verwachting zullen dit er in de nabije toekomst vijfhonderd zijn. Duurzaamheid zal een steeds grotere rol aannemen, ook voor de accountants.

Bij het rapporteren van duurzaamheid ontstaat er vaak de vraag of een bedrijf echt duurzaamheid intenties heeft of dat er eerder sprake is van ‘greenwashing’. Hoe kan het onderscheid worden gemaakt tussen deze rapporten?

Vanuit de accountancy zijn hier al wel controlestandaarden voor in het leven geroepen, hoewel er wellicht nog wel een slag moet worden gemaakt om ook dit soort aspecten voldoende te onderkennen. Vooralsnog houden we ons aan de controlestandaarden die door sommigen uit de maatschappij als ‘gedateerd’ worden gezien. Ik zie het echter meer als standaarden die vanuit een raamwerk zijn ontstaan waarin we nu en in de toekomst specifieke invullingen moeten geven gebaseerd op de voortdurende veranderingen die zich voordoen in de maatschappij, waaronder ook de vraag naar duurzaamheid.