Fit Professionals of Finance: Betrokken op Afstand

Betrokkenheid is een van de kernwaarden van Fit Professionals of Finance. Omdat onze medewerkers op afstand werken, vinden we het extra belangrijk om ze de juiste begeleiding te geven. Hoe blijf je betrokken op afstand?
Nou, dit doen we onder andere met behulp van onze opdrachtsystematiek. Elke opdracht verloopt volgens een vast traject dat ons, de opdrachtgever én de Fitter betrokken houdt bij de opdracht en elkaar. Het proces voorkomt miscommunicatie en houdt alle partijen op de hoogte.

Stap 1: Kick-off meeting

Zodra onze Professional 2 weken aan het werk is, plannen we een kick-off meeting in. Daarin wordt besproken of alles duidelijk is, of de werkzaamheden verlopen zoals verwacht en of alle partijen op een lijn zitten.

Stap 2: Plan van Aanpak

De Fitter maakt een Plan van Aanpak. Hierin beschrijft hij of zij hoe de opdracht wordt aangepakt, welke stakeholders van belang zijn en wat de ontwikkelpunten van de Professional zijn. Vervolgens bekijken Fit en de opdrachtgever hoe deze punten in de opdracht kunnen worden verwerkt. De Fitter presenteert het Plan van Aanpak aan de opdrachtgever en de contactpersoon van Fit.

Stap 3: Voortgang en evaluatie

Om de vinger aan de pols te kunnen houden, ontvangt de opdrachtbegeleider van Fit Professionals of Finance regelmatig voortgangsrapportages van de Fitter. Hierin geeft hij of zij aan wat er wel en niet goed gaat tijdens de opdracht. Ook benoemt de Professional eventuele verbeterpunten in de organisatie. Om optimale betrokkenheid te waarborgen, geeft de Fitter ook van deze rapportages een presentatie. De interactie maakt de opdrachtbegeleiding uniek. Tijdens de kick-off meeting stemmen partijen af hoe vaak er evaluatiemomenten plaatsvinden.

Stap 4: Eindpresentatie

We houden van presentaties. Daarom presenteert de Fitter aan het einde van de opdracht al zijn of haar bevindingen aan de opdrachtgever en Fit. Tijdens de eindpresentatie evalueren de opdrachtgever, Fit en de Professional hoe de opdracht is gegaan, of het doel is behaald en of er nog iets moet worden overgedragen.
Onze opdrachtsystematiek is uniek vanwege de grote betrokkenheid van Fit Professionals of Finance bij de persoonlijke begeleiding. Zowel bij de Fitter als bij de opdrachtgever. De opdrachtbegeleiders van Fit hebben allemaal een financiële achtergrond en beschikken over interimwerkervaring. Daarom zijn zij de iedeale mentors om onze Fitters inhoudelijk en persoonlijk te ondersteunen. Doordat we constant het proces in de gaten houden, weten we zeker dat onze Professionals de financiële uitdagingen voor de opdrachtgever kunnen oplossen. Bovendien checken we steeds of de opdrachtgever nog tevreden is en of we iets voor hem of haar kunnen doen.
Met de duidelijke structuur en de regelmatige voortgangsrapportages blijft iedereen goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de opdracht. De opdrachtgever en Fit weten precies waar de Professional mee bezig is en waarom. In de rapportages kan de Fitter vragen stellen en verbeterpunten benoemen die zijn opgevallen buiten de opdracht.
Bij Fit staat zelfontwikkeling hoog in het vaandel. De opdrachtsystematiek helpt hierbij. In het Plan van Aanpak beschrijft de Fitter ontwikkelpunten waar hij of zij zich op gaat richten. Die punten komen uitgewerkt terug in de jaarlijkse HR-cyclus van de Fitter en het Plan van Aanpak. Tijdens elke opdracht bekijken we hoe het werk bijdraagt aan de ontwikkelpunten. Zo kan de Professional altijd blijven doorgroeien.
De opdrachtsystematiek neemt opdrachtgevers van begin tot eind mee in het proces van de opdracht. Ze zien hoe de Professional te werk gaat, kunnen waar nodig bijspringen en kritische vragen stellen. Vanuit Fit hebben we oog voor de behoefte van de opdrachtgever. Daarom blijven we altijd checken of de opdrachtgever nog tevreden is.
Omdat de Fitter ook in het Plan van Aanpak beschrijft wat eventuele verbeterpunten buiten de opdracht zijn, kan Fit Professionals of Finance meerdere (financiële) uitdagingen binnen de organisatie oplossen. Door de structuur van de opdrachtsystematiek kan Fit elke keer opnieuw kwaliteit en meerwaarde leveren aan de opdrachtgever.
Juist vanwege de structuur is de opdrachtsystematiek voor onze Fitters erg fijn. De opdrachtsystematiek zorgt ervoor dat de Professionals ook buiten de opdracht met de opdrachtgevers meedenken. Het Plan van Aanpak zorgt voor een goede afbakening van de opdracht en de verwachtingen, zodat hierover geen verwarring kan ontstaan. Ook beschrijft het plan, in overleg met de opdrachtgever en Fit, mogelijke risico’s.
Doordat onze Professionals hun bevindingen presenteren aan de opdrachtgever en aan Fit, worden beide partijen meegenomen in de ontwikkeling van de Fitter. Ze kunnen meedenken over hoe de opdracht kan bijdragen aan de ontwikkelpunten van de Professional. De Fitters geven aan dat ze echt merken dat ze verder groeien tijdens een opdracht.
De opdrachtsystematiek zorgt dus voor extra betrokkenheid bij de opdrachtgever, Fit Professionals of Finance en de professional. Wil je graag meer weten over de opdrachtsystematiek of heb je een andere vraag? Neem dan vooral contact met ons op!